Ung&Dum anser att barn och ungas engagemang nedvärderas och avpolitiseras. Genom projektet vill vi lyfta fram barn och ungasPodcastbild engagemang, bredda bilden och problematisera vad som är ”riktigt” engagemang och visa hur barn och ungas engagemang värderas ur ett vuxencentraliserat synsätt.

I detta avsnitt pratar vi om hur engagemang är mer än att sitta i en styrelse, och att varje typ av engagemang ger unik kunskap.

http://www.ungochdum.se

Fortsätt gärna samtalet under hashtagen #ungochdumspodd !

Ladda ner som mp3: https://ia601700.us.archive.org/10/items/Avsnitt3_201304/Engagemang.mp3

Programledare: Gülsen Uz

I panelen:

Bianca Kronlöf

Dan Hansén

Deidre Palacios

Annonser

Ung&Dum vill synliggöra föreställningar kring vithet och ”svenskhet”Podcastbild
för att på så sätt synliggöra rasifierade strukturer och motverka
rasism. Ung&Dum menar att det är rasismen och de rasifierade
strukturerna som är problemet, inte invandring, integration, kultur,
religion, etcetera som idag formuleras som politiska problem.

I detta avsnitt pratar vi om rasismen, vilka uttryck den tar sig och hur vi kan motverka den.

http://www.ungochdum.se

Fortsätt gärna samtalet under hashtagen #ungochdumspodd !

Ladda ner som mp3: https://ia601701.us.archive.org/26/items/Avsnitt2_201303/Avsnitt2.mp3

Programledare: Gülsen Uz

I panelen:

Isabella Andersson

Mireya Echeverría

Niklas Andersson

Rashid Musa

I detta avsnitt pratar vi om det som ingenPodcastbild
annan vill sätta ord på: ålder handlar om makt. Ja, det finns en
åldersmaktsordning där barn och unga systematiskt underställs vuxna.
Precis som andra maktordningar, som kön, etnicitet eller sexualitet,
etcetera, så ges en grupp människor fördelar och privilegier på en annan
grupps bekostnad. När vi tittar på ålder ser vi att vuxna ges fördelar i
samhället på barn och ungas bekostnad.

http://www.ungochdum.se

Fortsätt gärna samtalet under hashtagen #ungochdumspodd !

Ladda ner som mp3: https://ia801609.us.archive.org/35/items/Aldersmaktordningen/A%25CC%258Aldersmaktordningen.mp3

Programledare: Gülsen Uz

I panelen:

Elias Giertz

Jennifer Kücükaslan

Fridah Jönsson